Východní Evropa

Celá tato sekce prochází úpravou. Databáze hráčů není kompletní a bude průběžně doplňována.

Na následujících podstránkách naleznete seznamy Čechů, kteří hráli v jednotlivých zemích.
 ARMÉNIE
 BĚLORUSKO
 GRUZIE
 KAZACHSTÁN
 MOLDAVSKO
 RUSKO
 UKRAJINA
Na následujících podstránkách naleznete seznamy Čechů, kteří hráli v jednotlivých zemích.